Szigorú és tételes pályázati elszámolást végeznek a Pallas Athéné Alapítványok

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány hiánypótlásra szólította fel a John Henry Newman Oktatási Központ Nonprofit Kft.-t „Az argentin szuverén adósság kezelésének alternatív módszertana és annak tanulságai a magyar párhuzamok tükrében” című kutatási projekttel kapcsoltban. Amennyiben a támogatott határidőre, teljes körűen teljesíti a hiánypótlást, az Alapítvány elfogadja az elszámolást, más esetben a támogatás visszafizetésére kötelezi a támogatottat és megvizsgálja a szükséges jogi lépések lehetőségét. 

A Pallas Athéné Alapítványok minden támogatási szerződés elszámolását szigorú elszámolási rend szerint ellenőrzik, tételes elszámolást kérnek a teljes projektösszeg vonatkozásában, így mind az önerővel, mind a támogatással el kell számolni tételes számviteli bizonylatokkal. Ha ez nem történik meg, vagy kiderül, hogy nem a Kuratóriumi döntés alapján jóváhagyott költségsorokra használták fel az összegeket, úgy az alapítványok annak különbözetét visszakérik a támogatottól. A támogatott a támogatási összeget kizárólag a pályázatban meghatározott célra fordíthatja, ezt az alapítványok jogosultak a szerződés hatálya alatt bármikor vizsgálni. 

A szigorú elszámolás szellemében a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány az elszámolási időszakban hiánypótlásra szólította fel a John Henry Newman Oktatási Központ Nonprofit Kft.-t, amelyre annak teljes körűen válaszolnia kell. Az alapítványok minden esetben vizsgálják, hogy a projektek a leírásoknak megfelelően megvalósultak-e. A társaság belső ügyei nem tartoznak az alapítványokra.

A Pallas Athéné Alapítványok a felelősségteljes és eredményes működésüknek köszönhetően a megalakulásuk óta eltelt kevesebb mint három évben közel 850 oktatási, kutatási, tudományos pályázatot támogattak, több mint 4,6 milliárd forint összegben, amelynek eddig csupán 0,5 százalékát kellett visszafizetniük a támogatottaknak az elszámolási feltételek nem megfelelő teljesítése miatt.