Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapította Társadalmi Felelősségvállalás Programja jegyében. Az Alapítvány működése része a Közgondolkodási Programnak, amelynek kiemelt célja a társadalomtudományok (főként a közgazdaságtan, pénzügyek és azok peremtudományai) területén tanulók támogatása alapítványi keretek között létrehozandó angol nyelvű, interdiszciplináris PhD iskola révén.

Az Alapítvány célja egy olyan, a kor követelményeinek megfelelő tudományos műhely létrehozása, amely a modern képzés megteremtésével, valamint kiemelkedő oktatási színvonal és kompetenciák biztosításával fórumot teremt a jövő generációk közgazdasági és pénzügyi szakembereinek.

Az Alapítvány működésének tervezett helyszíne a Budapest, Úri utca 21. szám alatti régi Budai Városháza műemlék épülete, amelynek felújítását követően otthont ad majd egy angol nyelvű PhD iskolának és egy kiállítótérnek.

Az Alapítvány fő célkitűzései:

 • a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése;
 • a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése felsőoktatási intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;
 • az oktatási tevékenység fejlesztése, valamint a kutatóhelyek létrehozása és támogatása;
 • a felsőfokú oktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyagi támogatása;
 • a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése;
 • nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:

 • adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez;
 • az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet;
 • kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel;
 • ösztöndíj és vendégtanári rendszer alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról;
 • a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;
 • szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;
 • képzési programokat dolgoz ki és fejleszt;
 • elősegíti szakkönyvek, tankönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt;
 • referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);
 • kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg;
 • céljai elérése érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban;
 • elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;
 • hozzájárul az egyének pénzügyi tájékozottságának növeléséhez, annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;
 • segíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;
 • támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását, valamint
 • támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, egyetemi és főiskolai tanárok, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;
 • külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;

További információk:
A Magyar Nemzeti Bank Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája