A magyar közgazdaságtudomány szolgálatában a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány- Az alapítvány eredményei és 2014-es beszámolója

Folyamatos az érdeklődés a közgazdasági szakemberképzés támogatására kiírt pályázatok iránt

Budapest, 2015. május 20.- A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Magyar Nemzeti Bank Társadalmi Felelősségvállalás Programja és az annak keretén belül meghirdetett Közgondolkodási Program mentén kezdte működését 2014-ben. A Pallas Athéné alapítványok célja, hogy emeljék a közgazdasági oktatás színvonalát, valamint hogy előmozdítsák az általános magyar közgazdasági műveltség fejlesztését, elősegítsék a megújuló közgazdaságtan és társadalomtudományok meghonosodását.

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kiemelt célja – az alapító okiratában foglaltakkal összhangban –, a modern közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása és interdiszciplináris kutatások elősegítése, felsőoktatási intézmények tevékenységének szakmai és anyagi támogatása, Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek erősítése.

Céljai megvalósítása érdekében az alapítvány 2014-ben pályázatot hirdetett könyv-, tankönyv és tanulmánykiadás társ-finanszírozására, konferenciaszervezés, tananyagfejlesztés támogatására, továbbá külföldi tanulmányutak és PhD kutatói programok elősegítésére. A pályázatok fogadása és elbírálása folyamatosan zajlik, a támogatott szakmai programok köre egyre bővül.

Az alapítvány eddig 38 szakkönyv és tanulmány megjelenéséhez szavazott támogatást, ebből 18 mű már megjelent. 8 külföldi tanulmányút, 12 PhD kutatói program, és 12 szakmai konferencia szintén az alapítvány anyagi hozzájárulásával valósult meg, valamint folyamatban van 2 felsőoktatási intézmény tananyag-fejlesztési projektje, melynek eredményeként ingyenesen, nyilvánosan hozzáférhető elektronikus jegyzetek születnek a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Karán és a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán.

Ezeken felül az alapítvány támogatja a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó programját, segíti a Cambridge-i Egyetem magyar ösztöndíjasainak kinn tartózkodását, és a jövőben részt vesz a São Pauló-i Egyetemen induló magyar nyelvi és kulturális képzés finanszírozásában.

Az alapítvány 2016 szeptemberében szeretné megnyitni a Várnegyedben azt a nemzetközi oktatói és hallgatói körrel rendelkező, angol nyelvű transzdiszciplináris doktori iskolát, amely az alapítvány szándékai szerint a legmagasabb színvonalú külföldi PhD iskolák sorába léphet majd. A doktori képzésnek helyt adó Úri utcai épület átalakítása folyamatban van.

Az alapítvány 2014. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete baloldalon olvasható.