Vidéki Nők Nemzetközi Napja

A Magyar Női Unió Egyesület fontosnak tartja, hogy minden évben felhívja a döntéshozók figyelmét a vidék eltartó és megtartó képességének a megőrzésére és a nők szerepére. A 2016. október 14-16-án Harkányban lezajlott nemzetközi konferencia fő célja minél több kontinens szereplőjének bevonása volt a kutatás-fejlesztés és innovációs együttműködések kiépítésének érdekében, továbbá a legjobb gyakorlatok megosztása és a közös jövőbeni pályázás alapjainak kialakítása a különböző nemzetközi források révén.

A konferencián cél volt még a hazai és uniós pályázati lehetőségek, a hazai és kárpát-medencei, nemzetközi partnereknek és az általuk képviselt kezdeményezések bemutatása, továbbá a kutatási kooperációkkal kapcsolatos figyelemfelkeltés. Téma volt a vidéki nők megbecsülése, vállalkozóvá válásuk ösztönzése és az egészségük megőrzése.