Az Állam – Válság – Pénzügyek. A monetáris politika a XXI. században

2015. február 27-én indult útjára a Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány három alkalmas, „Állam – Válság – Pénzügyek” konferenciasorozata. A konferenciasorozat célja, hogy áttekintse a gazdasági válság hatásait – a jogtudomány és a közgazdaságtan szempontjából – az állam és a gazdaság viszonyában. A gazdasági válság ugyanis megmutatta, hogy újra kell gondolni az állam és a gazdaság viszonyát, a régi, bevett megoldások nehezen tarthatóak fenn, új – társadalmi, gazdasági – konszenzusra van szükség. Mivel a neoliberális gazdaságpolitika adta megoldások nem oldják fel a gazdasági visszaesés negatív hatásait (államadósság, munkanélküliség stb.), a nem konvencionális megoldások felé (is) kell fordulni.

A fenti célkitűzésekre figyelemmel konferenciasorozat első állomása – 2015. február 27. – az állampénzügyek új megközelítésű rendszerelméletével és a pénzügyi piacok szabályozásának és felügyeletének változásaival, a második állomása – 2015. szeptember 25. – a fiskális politikában bekövetkező változásokkal, míg a harmadik és egyben záró alkalma – 2016. február 26. – a monetáris politika XXI. században betöltött szerepével és újraértelmezésével foglalkozott.

A konferenciasorozat záró konferenciája a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával valósult meg és széles körben mozgatta meg a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának, valamint Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának hallgatóit. A konferencián közel 100 hallgató vett részt.

A konferenciával párhuzamosan, a minél szélesebb nyilvánosság biztosítása érdekében az előadások szerkesztett változatát kötetbe rendezve is megjelentették, nyomtatott és elektronikus formában.