A PABooks ez évi első kötete új alapokra helyezi a demográfiát

A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) januárban kiadott kötete, az Előretekintő élettartam merőben új szemszögből vizsgálja a népesség öregedését, az életévek száma helyett azokra az egyéni jellemzőkre koncentrál, melyek az élet hosszát és az életminőséget egyaránt meghatározzák, ez alapján pedig az időskor beköszönte is teljesen új meghatározást kap. A kiadó továbbá az év elején jelentette meg A sintó szerepe Japán történelmében és kultúrájában című nagy sikerű kiadványának hangoskönyvváltozatát is.

Warren C. Sanderson és Sergei Scherbov: Előretekintő élettartam

A demográfus szerzők vadonatúj megközelítést ajánlanak a népesség öregedésének vizsgálatára. A régi módszer ugyanis, az életkort leszámítva, minden emberi jellemzőt figyelmen kívül hagy. Hozzászoktunk, hogy minden embernek egyetlen életkora van. A fiatalokra valóban célszerű kronologikus életkoruk szerint tekinteni, az egymástól eltérő mértékben öregedő időskorúak esetében azonban ez sokkal kevésbé informatív. Az ő egészségi állapotuk, valamint kognitív és egyéb képességeik sokkal inkább múlnak a fennmaradó, mint a betöltött életéveken – érvelnek a szerzők. Rámutatnak az életkor kétdimenziós jellegére: az emberek egyszerre rendelkeznek egy visszatekintő (kronologikus) és egy előretekintő életkorral. Az azonos kronologikus életkorral rendelkező emberek ugyanannyi évet éltek. Az azonos előretekintő életkorral rendelkező emberek pedig olyan korcsoportokhoz tartoznak, amelyekben a várható élettartam megegyezik

Arra a következtetésre jutottak – ezt hatásos példákkal is szemléltetik –, hogy az előretekintő mutatók drámaian megváltoztatják a népesség öregedéséről alkotott képünket. Új módszertanuk szerint – alternatív szemüvegen keresztül – vizsgálódva szinte minden kérdésben meglepetés érte őket. Ezek közül is a legnagyobb annak felfedezése, hogy a várható élettartam gyorsabb növekedése a népesség lassabb öregedését eredményezi. Pedig könyvek, cikkek és weboldalak százai állítják ennek ellenkezőjét!

Ezen alternatív megközelítést már az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) is alkalmazza: a szerzők által kidolgozott mutató, az előretekintő időskori függőségi ráta (EIFR) minden ENSZ-tagállamra elérhető a szervezet weboldalán.

 

 

Ronald S. Green: A sintó szerepe Japán történelmében és kultúrájában – már hangoskönyvben is elérhető

Mi is a sintó? – az ázsiai vallások kutatója ezt az egyetlen szerteágazó kérdést boncolgatja a könyvében. A választ illetően ugyanis távolról sincs egyetértés a kutatók, de még a sintó hívei között sem. A kifejezést egészen a 14. századig nem is használták a változatos vallási hiedelmek és szertartások sokaságának összefoglaló megjelölésére. A szerző sorra veszi a japán történelem egymást követő korszakait, megmutatva, miként fejlődött a hiedelemrendszer a vadászó-gyűjtögető kultúrától a rizstermesztő mezőgazdaság kialakulásán át, hosszú évszázadok fordulatos eseményein keresztül egészen a második világháború utánig.

A könyv ismerteti a sintóhoz kapcsolódó jelenségeket és fogalmakat is, továbbá betekintést nyújt a legfontosabb szentélyek történetébe, legendáiba, végigköveti kulturális szerepüket a régmúlttól napjainkig.

 

A kötet, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon, hangoskönyveink pedig elérhetők a https://voiz.hu/hangoskonyvtar/ applikáción.

A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán(www.facebook.com/PallasAtheneKiado) és podcastcsatornáján (elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.