Dubéczi Zoltán

Dubéczi Zoltán, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelőbizottságának elnöke. 

Az MNB és az alapítványai egy ideje jelentős támogatásokkal segítik a felsőoktatást. Miért van szükség a jegybank jelenlétére a felsőoktatásban?

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy mind a világ, mind az európai, mind pedig a magyar gazdaság versenyképességének fenntartására és javítására kiemelt figyelmet kell szentelnie a tudás alapú társadalom megteremtésének az élethosszon keresztül megújulni képes munkaerő biztosításával. A mai, fejlett világban a tudástársadalom eléréséhez fontos az oktatási rendszernek a nemzetközi példákon és kutatásokon alapuló stratégiai jellegű fejlesztése. Ez kizárólag akkor állhat rendelkezésre a kívánt mértékben és minőségben, ha az oktatási stratégia kialakításakor figyelembe veszik a legmodernebb tudástranszfer technológiák által nyújtott lehetőségeket és előnyöket, megújítják az oktatási rendszert, valamint hatékonyan támogatják a különböző képzések innovációit, a tudásipari technológiák alkalmazásának legújabb hatásait.

Az utóbbi években, különösen a 2008-as gazdasági válság nyomán jelentős változások történtek mind a világgazdaságban, mind a világpolitikában, átalakult a közgazdasági, politikai, geopolitikai látásmód, így új gondolkodásmódra, új megközelítésre van szükség, főként a közgazdaság- és a társadalomtudományokban; a Magyar Nemzeti Bank (MNB) oktatási programja pedig ezekre a változásokra kíván reagálni a Kormány gazdaságpolitikájának támogatása keretében.

Az MNB oktatási programjainak fontossága az MNB Alapokmányában és Társadalmi felelősségvállalási stratégiájában is rögzítésre került.

A jegybank, az Alapokmányában megfogalmazott küldetésével, jövőképével és alapértékeivel összhangban feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését. Ezért szakemberei, stratégiai együttműködő partnerei és a feladataihoz illeszkedő célok megvalósítása érdekében létrehozott alapítványok útján vezető szerepet kíván betölteni a közgazdasági és pénzügyi szakember képzés megújításában, törekszik a világ élvonalába tartozó egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, intézményekkel, szakemberekkel történő kapcsolatépítésre, hazai és nemzetközi együttműködési háló kialakítására, továbbá szakmai műhelyek létesítésével, kiadványokkal, ösztöndíjakkal, gyakornoki és különböző szintű képzési programokkal támogatni és ösztönözni kívánja a pénzügyi és a közgazdasági gondolkodást és gazdasági növekedést.

A felsőoktatást közelről látja, hiszen a Magyar Rektori Konferencia főtitkára is. Mit jelent az MNB-vel kötött együttműködés az egyetemek számára?

Az MNB oktatási programja az innovatív, modern szemléletmóddal és megközelítéssel nagyon sok újdonságot hozott a magyar felsőoktatásba, hiszen új programok, új kurzusok indultak el, valamint a korábban elindított, de anyagi erőforrások hiányában megszüntetett képzések újbóli elindítására is sor került.

Az MNB azonban nemcsak anyagi támogatást nyújt a felsőoktatási intézmények számára, hanem egy humán-szellemi, tartalmi segítséget is. A jegybank hozzájárul új oktatási tartalmak, közösen írt, új tankönyvek, közös konferenciák megvalósításához is.

Milyen szerepük van az alapítványoknak ebben a munkában?

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok - az alapítói vagyon hozamaiból - elsősorban anyagi erőforrást biztosítanak az oktatási programok számára. Az elmúlt tanév során rengeteg hallgató, kutató és egyetemi oktató vehetett részt az MNB alapítványai által támogatott programokban és pályázatokban, többek között a hazai tudományos munkásságuk elősegítésére, nemzetközi tapasztalatszerzésre, és a világ élvonalában dolgozó oktatókkal és kutatókkal való együttműködések kialakítására. Ezen kezdeményezések kétségkívül meghatározóak a hazai tudományos élet szempontjából és számottevően hozzájárulnak a hazai oktatás versenyképességének növeléséhez is, így egyértelműen gazdaságstratégiai jelentőséggel bírnak.

A Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnökeként, hogyan értékeli az alapítvány közel hároméves munkáját?

A PADA Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnökeként elmondhatom, hogy az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott célokkal összhangban végzi tevékenységét és meghirdetett pályázatai, valamint a különböző partnerintézményekkel létrejött együttműködések keretében nyújtott támogatásával jelentős mértékben hozzájárul az oktatási projektek sikerességéhez. A sikeres projektek között kiemelném a Tiszaroff és környékén élő, felsőoktatásban tanuló diákok számára kiírt Tiszaroffi Ösztöndíjprogramot, a győri Széchenyi István Egyetemen elindult gyakorlatorientált, speciális angol nyelvű transzdiszciplináris és management doktori programot, a Pallas Athéné Magyarország Cambridge Ösztöndíjprogramot - mellyel az Alapítvány magyar diákok számára teszi lehetővé, hogy egy évig a University of Cambridge Közgazdasági és Pénzügyi Tanulmányok szakán tanulmányokat folytathassanak -, valamint a Sao Paulo-i Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben létrejött, Brazíliában igen népszerű magyar nyelv és kultúra képzést. Ezen projektek a PADA Alapítvány támogatása nélkül nem jöhettek volna létre.

Hogyan ellenőrzi a Felügyelő Bizottság az Alapítvány munkáját?

A Felügyelő Bizottság az Alapítvány alapító okiratában, illetve a Felügyelő Bizottság hatályos ügyrendjében meghatározott módon ellenőrzi az Alapítvány tevékenységét, véleményezi az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolóját, az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól pedig évente beszámol az Alapítónak.

Mi a legnagyobb eredmény, amit a jegybank és az alapítványok elértek az oktatás területén?

Az oktatás területén, mind a jegybank, mind az alapítványai több jelentős eredményt értek el, így a PADA Alapítvány által támogatott, fent említett oktatási programokon kívül – csak, hogy még néhányat kiemeljek - nagy jelentőséggel bír, az MNB által finanszírozott, Budapesti Corvinus Egyetemmel kialakított együttműködés - melynek eredményeként létrejött az MNB Tanszék, illetve az MNB szakértői által kifejlesztésre került egy tantárgy és képzési csomag; a távol keleti gazdasági és oktatási kapcsolatok erősítése, valamint a hallgatói és oktatói mobilitás erősítése céljából a Budapesti Gazdasági Egyetemen létrejött Keleti Üzleti Akadémia; valamint a kecskeméti Pallasz Athéné Egyetemen elindult gazdálkodási és menedzsment alapszak. Létrejött az országos kiterjesztésű Kiválósági Ösztöndíjprogram, melynek keretében ebben a tanévben 23 magyarországi felsőoktatási intézmény több mint 400 hallgatója részesült ösztöndíjban, a Pécsi Tudományegyetemen immáron két évfolyammal működik a Geopolitikai Doktori Program és a Miskolci Egyetemen is megkezdődött a Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola fejlesztése; jelenleg pedig több külföldi intézménnyel is zajlanak, a remélhetőleg sikeres, közös együttműködés kialakításával kapcsolatos egyeztetések