Lezárt pályázat – Pályázati felhívás: Magyarországi és Kárpát-Medencei Szakmai Konferenciatámogatási Program

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai és oktatás innováció témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2018-as évre.

A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ban kell benyújtani az Alapítványhoz.

A programra jelentkezhetnek a magyarországi és a határon túli, Kárpát-medencei jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, akik közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció témájú szakmai konferenciákat, fórumokat kutatói hálózatokat kívánnak szervezni, lehetőleg nemzetközileg is elismert előadók bevonásával.

A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák. 

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat. 

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Február – Június

Január

Szeptember – November

Július - Augusztus

 

December

 

2.  Kizárólag jogi személyiséggel rendelkező magyarországi és határon túli, Kárpát-medencei szervezetek jelentkezhetnek. 
 
3.  A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 
a. Részletes költségvetési terv az Áfa/HÉA nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt: 
  • Esetleges várható bevételét;
  • Teljes költségterv, melyben részletezve van az igényelt támogatás és a biztosított Önerő teljes összegét;
    (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő alvállalkozók nevét is.)
  • Önerő mértékét (pályázatoknál kötelező, a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő Önerővel rendelkeznie); 
  • A kért támogatás összegét; 
  • Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét (Egyéb forrás);
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mivel alapítványunk szakmai projektek szakmai részét tudja elsősorban támogatni, így a catering költségek (reprezentációs költségek, üzleti ajándékok együttesen) nem haladhatják meg az igényelt támogatás 20%-át, valamint a szakmai költségeket!
Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!
 
b.  Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);
c.  Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
d.  Aláírási címpéldány;
e.  30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről 
f.  Pályázati nyilatkozat
g.  Áfa/HÉA nyilatkozat
i.  Ha jogosult Áfa/HÉA visszaigénylésre
ii.  Ha nem jogosult Áfa/HÉA visszaigénylésre
h. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos magyarországi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.
 
A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADE konferenciatámogatási program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADE konfe­renciatámogatási program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és a költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.