Schaller Ernő

Schaller Ernő, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriumának tagja. 

Miért van szükség az alapítványok munkájára?

A Magyar Nemzeti Bank össztársadalmi céjainak megvalósítására létrehozott alapítványok a teljes kárpátmedencei magyar felsőoktatás és szakmai vérkeringés javát szolgálják és eredményeik már ma is kézzzelfoghatóak. A Pallas Athéné Közgondolkodási Program egy időszerű kezdeményezés, ami évtizedekig pozitív irányt adhat a hazai oktatásnak és közgondolkodásnak.

Az alapítványok – célkitűzéseiknek megfelelően – az elmúlt években makroökonómiai, pénzügyi, illetve módszertani célú pályázati lehetőségeket hirdettek. Könyvek, folyóiratok és tanulmányok megjelenéséhez nyújtottak támogatást, nagyszabású Phd programot indítottak és több tucat szakmai konferencia megrendezését támogatták.

Az alapítványok működésük kezdete óta több mint negyven esetben, és összesen több mint egymilliárd forint értékben támogattak közvetlenül felsőoktatási intézményeket. Forráshoz jutott többek között a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudomány Egyetem, a Miskolci Egyetem és hat határon túli felsőoktatási intézmény is.

Hogyan értékeli a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tevékenységét?

Véleményem szerint a PADA Alapítvány, mint intézmény, hiánypótló és ebben a formában eddigi nem látott lehetőséget biztosít a tudományos életben tevékenykedő vagy elhelyezkedni kívánó diákoknak, kutatóknak, illetve oktatási intézményeknek és agytrösztöknek egyaránt.

A pénzügyi kultúra, a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás fejlesztése időszerű. A program célja az intézmény- és infrastruktúra-fejlesztésen felül egyértelműen egy újfajta szakmai gondolkozás kialakítása, mely hazánk fiatal közgazdászait és szakembereit felvértezi azzal a versenyképes tudással, mellyel képesek lesznek helytállni egy változó globális versenyhelyzetben is.

A szakmai konferenciákon, intézményi tananyagfejlesztéseken felül egy intenzív nemzetközi kapcsolatépítési program is elindult. Az alapítvány segíti a Cambridge-i Egyetem magyar ösztöndíjasait és résztvesz a Sao Paulo-i Egyetemen elindult magyar nyelvi és kulturális képzés finanszírozásában is.

Hogyan került kapcsolatba az alapítványokkal?

Matolcsy György elnök úr felkérését, feladatként, illetve megtiszteltetésként éltem meg egyaránt. Ha végigkövetjük a hazánk gazdaságában megvalósuló fejlődést az elmúlt években, ami egyértelműen a 2010-utáni irányváltás eredményeit tükrözi vissza, nem lehet kérdés, hogy egy a tudományos életben és az oktatásban megvalósuló irányváltásra is szükség van. A Pallas Alapítványok ennek a célkitűzésnek a mentén jöttek létre.

Hogyan születnek a kuratóriumban a pályázatokat támogató döntések?

A Kuratórium gyakorlata egyértelműen azt az elvet követi, hogy fenntartható költségtervvel és hiánypótló ötletekkel megvalósuló rendezvényeket és oktatási programokat részesítsünk támogatásban. Olyan tanulmányi és kutatási munkákat szeretnénk ösztönözni, melyek eredményei hosszú távon is hozzáadott értéket képviselnek hazánkban a tudományos élet fejlesztésének terén.

Mivel tölti a szabadidejét?

Ha időm engedi, szeretek egy jó könyvel félrevonulni, lehetőség szerint a szabadban. Kedvenc könyveim közé tartozik gróf Bánffy Miklós Erdélyi története, jelenleg pedig Adrian Tinniswood, The Long Weekend cím művét olvasom.